Webinarium praktyczne

„Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków”

8 kwietnia 2020 r.

godz. 10:00-14:30

Webinarium w którym możesz wziąć udział niezależnie od sytuacji.

Jednocześnie masz możliwość zadawania pytań i komunikowania się z prelegentami.

Problem epidemii spadł na całą gospodarkę, również na branżę gospodarki odpadami. Nagle pojawiły się zupełnie nowe problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi związanymi z chorobą, pojawieniem się w odpadach komunalnych odpadów z kwarantanny czy utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów. W tle mamy wdrażanie BDO i reorganizację systemu gospodarki odpadami.


Specustawa i nowe regulacje mające chronić przedsiębiorców tzw. tarcza antykryzysowa tworzą się na naszych oczach. Zakłady gospodarki odpadami, firmy zbierające odpady, instalacje komunalne muszą pracować, borykając się z nowymi wyzwaniami, stając codziennie przed dylematami i często trudnymi decyzjami. Gdy nowe zapisy prawa dopiero się kształtują, a sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, zapraszamy Państwa na spotkanie w gronie praktyków – autorytetów naszej branży, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z ostatnich tygodni prowadzenia swoich zakładów i firm. Ekspert z dziedziny prawa zarysuje, jak kształtują się specjalne przepisy i czy realnie pomogą w pracy branży odpadowej. Pokażemy jakie nowe narzędzia ułatwią pracę Waszych zakładów i firm w tym specyficznym czasie.

PROGRAM*

- Ponad dwie godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

Prowadzący konferencję: Tomasz Szymkowiak, Abrys

 • SARS CoV-2 i BHP w zakładzie komunalnym
  Magdalena Sułek-Domańska, koordynator Koalicji ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych

W trakcie wystąpień istnieje możliwość zadawania pytań.

10:00-11:00
BLOK 1: PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN W PRAWIE Z KOMENTARZEM PRAKTYCZNYM

09.00 – 10.00 Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne

-> jakie są najskuteczniejsze środki zapobiegania rozprzestrzenianiu wirusa?

-> jak zabezpieczać pracowników?- praktyczne wskazówki?

-> jak postępować z odpadami aby nie doszło do zakażenia?

-> czy specjalne normy dot. wywozu odpadów z kwarantanny są niezbędne?

 • Praktyczny wpływ Specustawy na funkcjonowanie branży odpadowej
  Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & PartnersKancelaria Prawna Sp. k.
 • Wpływ epidemii SARS-CoV-2 na zamówienia publiczne w gospodarce odpadami oraz organizację pracy firm zbierających i zagospodarowujących odpady
  Konrad Różewicz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.
 • funkcjonowanie zakładu
 • współpraca z władzami
 • praca zdalna
 • zmiany zasad selektywnej zbiórki
 • zbiórka odpadów z miejsc kwarantanny

11:20-13:10
BLOK 2: DOŚWIADCZENIA I ROZWIĄZANIA PRAKTYKÓW

11:10-11:20 Przerwa - pytania do prelegentów

13:10-13:20 Przerwa - pytania do prelegentów

 • Komunikacja i praca zdalna. Współpraca z pracownikami.
  Krzysztof Kasperuk, PANHERI
 • COVID-19 - komunikacja kryzysowa w gminnej gospodarce odpadami
  Cyprian Maciejewski, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
  -> Kluczowe komunikaty dla obsługiwanych mieszkańców i firm
  -> Komunikacja kryzysowa wewnętrzna (do pracowników systemu GOK)
  -> Kanały komunikacji - podstawowe rekomendacje
  -> Ryzyka komunikacyjne i reputacyjne
 • Nowoczesne narzędzia edukacji ekologicznej
  Małgorzata Masłowska-Bandosz, Abrys, Dział Edukacji Ekologicznej
  -> Edukacja ekologiczna - zagrożenie, wyzwanie czy szansa?
  -> Jak przekazywać wiedzę na dystans?
  -> Edukacja atrakcyjna jak zabawa - rola gier, komiksów, bajek w podnoszeniu świadomości mieszkańców
  -> Edukacja ekologiczna w czasach kryzysu

W trakcie wystąpień istnieje możliwość zadawania pytań.

Panel dyskusyjny:

Co zmieni specustawa? Obawy i nadzieje dotyczące wprowadzenia nowego rozporządzenia


Główne zagadnienia:

-> wpływ obecnej sytuacji na spełnienie wymaganych poziomów recyklingu

-> zagrożenia związane z nielegalnym mieszaniem strumieni odpadów komunalnych z odpadami niebezpiecznymi spowodowanym brakiem kontroli wywożonych odpadów

-> koszty związane z kierowaniem strumienia odpadów na składowiska

-> problemy instalacji zajmujących się zagospodarowaniem frakcji biodegradawalnej - czy grozi im zatrzymanie procesu
z powodu mieszania wszystkich frakcji odpadów komunalnych?

-> edukacja mieszkańców o konieczność zbiórki wszystkich frakcji odpadów jednym pojazdem

Prelegenci:

13:20-14:30
BLOK 3: DZIAŁANIE ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ I PRACĄ ZDALNĄ, WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI ORAZ WPROWADZENIE DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

11:10-12:00 Chat prawny z prelegentami

 • Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu w ZUOK Orli Staw
 • Jacek Połomka, Prezes Zarządu ZZO Marszów
 • Waldemar Szygenda, Prezes Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Toniszewie
 • Piotr Kurek, Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Korzyści z uczestnictwa w webinarium

 • Jakie konsekwencje będzie miało wprowadzenie Specustawy oraz nowych przepisów na codzienne funkcjonowanie zakładów gospodarki odpadami, firm przewozowych oraz instalacji komunalnych
 • O swoich doświadczeniach i rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania epidemii SARS-CoV-2 opowiedzą praktycy
 • Jak przystosować się do pracy zdalnej w zakładzie komunalnym i jak zmotywować pracowników
 • Wskazówki dotyczące działań PR oraz komunikacji z mieszkańcami

Do kogo kierujemy webinarium?

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami
 • Firmy odbierające i transportujące odpady
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów
 • Przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej i instalacji komunalnych

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

367,77 PLN brutto

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail otrzymasz fakturę proformę

3. Godzinę przed wydarzeniem otrzymasz link do transmisji online

4. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

5. Zostaniesz zalogowany/-a do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

6. W trakcie każdej części webinarium będzie możliwość zadawania pytań "na żywo" - odpowiedzi będą udzielane po wystąpieniach prelegentów


Webinarium – krok po kroku

REGULAMIN WEBINARIUM

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Weź udział w kolejnych webinarach Abrys

Webinaria Abrys

Prowadzący warsztaty

14.00 – 15.00 Pytania, dyskusja

Włodzimierz Głowacki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Głowacki i Wspólnicy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze projektów m.in. związanych z informatyzacją różnych obszarów działalności gospodarczej. Uczestniczył w rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gospodarki odpadami. Obok prawa własności przemysłowej i obsługi inwestycji zajmuje się prawem kontraktów. Jest arbitrem domenowym w Sądzie Polubownym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, arbitrem domenowym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.


Joanna Basińska, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny, mediator. Główny obszar jej zawodowych zainteresowań skupia się wokół zagadnień związanych z obsługą prawną inwestycji infrastrukturalnych, w tym w formule PPP. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów z branży gospodarki odpadami zapewnia pomoc prawną w postępowaniach sądowych związanych ze składowaniem, magazynowaniem oraz odzyskiem odpadów. Sporządza analizy i opinie prawne. Doradza w tematyce prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami arbitrażowymi, administracyjnymi oraz powszechnymi.


Rita Świętek, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarowania odpadami, prawa zamówień publicznych oraz problematyce inwestycji infrastrukturalnych. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza w tematyce PPP w sektorze gospodarki odpadami, zapewnia wsparcie w zakresie działalności RIPOK oraz w przedmiocie przetargów na odbiór odpadów komunalnych. Pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych decyzji, pozwoleń, koncesji czy licencji. Autor publikacji nt. problematyki komunalnej.


dr Adrian Sypnicki, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa administracyjnego, w tym procesu inwestycyjno-budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, a także postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego. Autor publikacji poświęconych prawu administracyjnemu.


Mikołaj Maśliński, prawnik, MM Doradztwo Prawne

Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właściciel MM Doradztwo Prawne.

Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym. W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka odpadami komunalnymi. Naukowo zajmuje się również telemedycyną oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Ekspert Akademii Wspólnoty.

Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A. (Szczecin, Poznań, Lublin)

Specjalizuje się w realizacji zadań związanych z zarządzaniem jakością surowców i produktów w przedsiębiorstwie Krynicki Recykling S.A. Angażuje się w projekty związane zarówno z edukacją ekologiczną, jak i ochroną środowiska - w szczególności z obszaru gospodarowania odpadami. W zakresie BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) jest uczestnikiem pilotaży. Przedsiębiorstwo Krynicki Recykling S.A. pozyskuje stłuczką szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu INTERSEROH Polska Spółka z o.o. (Łódź, Wrocław, Katowice)

Ekspert w zakresie konsultingu środowiskowego. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach stosowania skutecznych i zgodnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi metod zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska, autor licznych szkoleń dla przedsiębiorców oraz prowadzący od wielu lat audyty środowiskowe w małych, średnich i dużych firmach. Wykładowca na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Przewodniczący Rady Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz fundator Fundacji Rozwiązań Ekologiczno - Edukacyjnych „Green”.

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept (Kraków, Bydgoszcz)

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor S.A. i Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Weronika Rewers, członkini zespołu kryzysowego powołanego w celu opracowania procedur mających na celu zabezpieczenie pracowników w kontakcie z wirusem COVID-19


Na potrzeby zespołu przygotowała procedury dotyczące m.in. zabezpieczenia pracownika w środki ochrony indywidualnej, informacje dotyczące higieny pracy, instrukcje wykonywania pomiaru temperatury, ograniczenia ilości pracowników w firmie (praca zdalna, różne godziny rozpoczęcia pracy, rotacji pracowników w pomieszczeniach socjalnych) oraz procedurę samoobserwacji podczas podejrzenia o zakażenie i procedurę przyjmowania gości.Na co dzień pracuje w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. i współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową. Przez 11 lat pracowała w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Oddział w Gdańsku), jej specjalizacją były zagrożenia biologiczne.

Szkolenia z zakresu BDO


Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie on-line - 24 marca 2020

Przeszkoliliśmy ponad 1000 osób!

Patronat branżowy

Patronat medialny

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Jaśmina Labus

tel. +48 784 036 987,
e-mail: j.labus@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

Kontakt w sprawie webinarium

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807