Webinarium praktyczne

„Gospodarka odpadami w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków”

8 kwietnia 2020 r.

godz. 10:00-14:30

Webinarium w którym możesz wziąć udział niezależnie od sytuacji.

Jednocześnie masz możliwość zadawania pytań i komunikowania się z prelegentami.

Problem epidemii spadł na całą gospodarkę, również na branżę gospodarki odpadami. Nagle pojawiły się zupełnie nowe problemy związane ze zmianą strumienia odpadów, brakami kadrowymi związanymi z chorobą, pojawieniem się w odpadach komunalnych odpadów z kwarantanny czy utrudnieniami w realizacji selektywnej zbiórki odpadów. W tle mamy wdrażanie BDO i reorganizację systemu gospodarki odpadami.


Specustawa i nowe regulacje mające chronić przedsiębiorców tzw. tarcza antykryzysowa tworzą się na naszych oczach. Zakłady gospodarki odpadami, firmy zbierające odpady, instalacje komunalne muszą pracować, borykając się z nowymi wyzwaniami, stając codziennie przed dylematami i często trudnymi decyzjami. Gdy nowe zapisy prawa dopiero się kształtują, a sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, zapraszamy Państwa na spotkanie w gronie praktyków – autorytetów naszej branży, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z ostatnich tygodni prowadzenia swoich zakładów i firm. Ekspert z dziedziny prawa zarysuje, jak kształtują się specjalne przepisy i czy realnie pomogą w pracy branży odpadowej. Pokażemy jakie nowe narzędzia ułatwią pracę Waszych zakładów i firm w tym specyficznym czasie.

PROGRAM*

- Ponad dwie godziny wiedzy
- Możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym

- Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office)

- Brak kosztów przejazdu

- Wygoda i bezpieczeństwo

Prowadzący konferencję: Tomasz Szymkowiak, Abrys

 • SARS CoV-2 i BHP w zakładzie komunalnym
  Weronika Rewers,
  członkini zespołu kryzysowego powołanego w celu opracowania procedur mających na celu zabezpieczenie pracowników w kontakcie z wirusem COVID-19

W trakcie wystąpień istnieje możliwość zadawania pytań.

10:00-11:10
BLOK 1: PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN W PRAWIE Z KOMENTARZEM PRAKTYCZNYM

09.00 – 10.00 Rejestracja, logowanie do systemu, informacje techniczne

-> jakie są najskuteczniejsze środki zapobiegania rozprzestrzenianiu wirusa?

-> jak zabezpieczać pracowników?- praktyczne wskazówki?

-> jak postępować z odpadami aby nie doszło do zakażenia?

-> czy specjalne normy dot. wywozu odpadów z kwarantanny są niezbędne?

 • Praktyczny wpływ Specustawy na funkcjonowanie branży odpadowej
  Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & PartnersKancelaria Prawna Sp. k.
 • Wpływ epidemii SARS-CoV-2 na zamówienia publiczne w gospodarce odpadami oraz organizację pracy firm zbierających i zagospodarowujących odpady
  Konrad Różowicz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.
 • funkcjonowanie zakładu
 • współpraca z władzami
 • praca zdalna
 • zmiany zasad selektywnej zbiórki
 • zbiórka odpadów z miejsc kwarantanny

11:20-13:00
BLOK 2: DOŚWIADCZENIA I ROZWIĄZANIA PRAKTYKÓW

11:10-11:20 Przerwa - pytania do prelegentów

13:00-13:10 Przerwa - pytania do prelegentów

 • Komunikacja i praca zdalna. Współpraca z pracownikami.
  Krzysztof Kasperuk, PANHERI
 • COVID-19 - komunikacja kryzysowa w gminnej gospodarce odpadami
  Cyprian Maciejewski, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations
  -> Kluczowe komunikaty dla obsługiwanych mieszkańców i firm
  -> Komunikacja kryzysowa wewnętrzna (do pracowników systemu GOK)
  -> Kanały komunikacji - podstawowe rekomendacje
  -> Ryzyka komunikacyjne i reputacyjne
 • Nowoczesne narzędzia edukacji ekologicznej
  Małgorzata Masłowska-Bandosz, Abrys, Dział Edukacji Ekologicznej
  -> Edukacja ekologiczna - zagrożenie, wyzwanie czy szansa?
  -> Jak przekazywać wiedzę na dystans?
  -> Edukacja atrakcyjna jak zabawa - rola gier, komiksów, bajek w podnoszeniu świadomości mieszkańców
  -> Edukacja ekologiczna w czasach kryzysu

W trakcie wystąpień istnieje możliwość zadawania pytań.

 • Panel dyskusyjny:
 • Co zmieni specustawa? Obawy i nadzieje dotyczące wprowadzenia nowego rozporządzenia
 • Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny
 • Główne zagadnienia:
 • -> wpływ obecnej sytuacji na spełnienie wymaganych poziomów recyklingu
 • -> zagrożenia związane z nielegalnym mieszaniem strumieni odpadów komunalnych z odpadami niebezpiecznymi spowodowanym brakiem kontroli wywożonych odpadów
 • -> koszty związane z kierowaniem strumienia odpadów na składowiska
 • -> problemy instalacji zajmujących się zagospodarowaniem frakcji biodegradawalnej - czy grozi im zatrzymanie procesu
  z powodu mieszania wszystkich frakcji odpadów komunalnych?
 • -> edukacja mieszkańców o konieczność zbiórki wszystkich frakcji odpadów jednym pojazdem

Prelegenci:

13:00-14:30
BLOK 3: DZIAŁANIE ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ I PRACĄ ZDALNĄ, WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI ORAZ WPROWADZENIE DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie

11:10-12:00 Chat prawny z prelegentami

 • Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, Z-ca Dyrektora ds. technicznych i utrzymania ruchu w ZUOK Orli Staw
 • Sławomir Wnuk, Dyrektor ds. Techniczno-Technologicznych ZUO-Promnik
 • Jacek Połomka, Prezes Zarządu ZZO Marszów
 • Waldemar Szygenda, Prezes Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Toniszewie
 • Piotr Kurek, Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Korzyści z uczestnictwa w webinarium

 • Jakie konsekwencje będzie miało wprowadzenie Specustawy oraz nowych przepisów na codzienne funkcjonowanie zakładów gospodarki odpadami, firm przewozowych oraz instalacji komunalnych
 • O swoich doświadczeniach i rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania epidemii SARS-CoV-2 opowiedzą praktycy
 • Jak przystosować się do pracy zdalnej w zakładzie komunalnym i jak zmotywować pracowników
 • Wskazówki dotyczące działań PR oraz komunikacji z mieszkańcami

Do kogo kierujemy webinarium?

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gospodarki odpadami
 • Firmy odbierające i transportujące odpady
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów
 • Przedstawicieli zakładów gospodarki komunalnej i instalacji komunalnych

Koszt udziału w webinarium

299 zł netto + VAT

367,77 PLN brutto

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail otrzymasz fakturę proformę

3. Godzinę przed wydarzeniem otrzymasz link do transmisji online

4. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

5. Zostaniesz zalogowany/-a do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

6. W trakcie każdej części webinarium będzie możliwość zadawania pytań "na żywo" - odpowiedzi będą udzielane po wystąpieniach prelegentów


Webinarium – krok po kroku

REGULAMIN WEBINARIUM

Chcesz wiedzieć więcej o naszych webinariach? zapisz się

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Weź udział w kolejnych webinarach Abrys

Webinaria Abrys

Prelegenci webinarium

14.00 – 15.00 Pytania, dyskusja

Maciej Kiełbus – partner współkierujący Działem Prawa AdministracyjnegoKancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP), autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktornaczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU.

Konrad Różowicz – prawnik w Dziale Prawa Cywilnego Kancelarii Prawnej DrKrystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Specjalizujący się w zamówieniachpublicznych, doświadczony doradca prawny w licznych postępowaniachdotyczących zamówień publicznych związanych z systemem gospodarki odpadamikomunalnymi, autor licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych.


Weronika Rewers, członkini zespołu kryzysowego powołanego w celu opracowania procedur mających na celu zabezpieczenie pracowników w kontakcie z wirusem COVID-19

od 2008 pracuje w służbie BHP. W latach 2008 – 2019 pracowała w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku gdzie zajmowała się uświadamianiem pracowników i współpracowników w tematyce zagrożeń biologicznych przy pracy w archiwum i ekshumacjach. Od 2016 roku prowadzi własne Biuro BHP MaxPro Weronika Rewers. Od roku 2020 rozpoczęła współpracę z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, która jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jako członek zespołu kryzysowego tworzy procedury i wewnętrze uregulowania w oparciu pojawienia się nowego zagrożenia biologicznego SARS-CoV-2. Szkoli i uświadamia, bo to niewiedza powoduje wypadki i choroby.

Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, zastępca dyrektora ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, ZUOK „Orli Staw”.

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dyplom MBA, studia zarządzania środowiskiem. Doświadczony w realizacji oraz eksploatacji nowoczesnych instalacji i systemów gospodarowania odpadami. Autor licznych publikacji. Wykładowca na konferencjach i szkoleniach. Uczestniczył w opracowaniu i weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej i planistycznej z zakresu gospodarki odpadami.

Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów

Związany z branżą gospodarki odpadami od 20 lat. Obecną spółką kieruje od lutego 2012 r. Podczas jego kadencji w Marszowie wybudowano regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych dla 22 gmin woj. lubuskiego. Zakład, który uruchomiono w lutym 2015 r., spełnia wymagania BAT, a jego funkcjonowanie jest oparte na technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. W roku 2017 zwyciężył w Konkursie na Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast.


Piotr Kurek, Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

menadżer komunikacji i piarowiec. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zdobywał m.in. w administracji rządowej (rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego 2008-2010) oraz samorządowej (rzecznik prasowy prezydenta Bydgoszczy, dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej 2010-2015). Od 2015 r. związany z branżą odpadową – obecnie pełni funkcję Kierownika Biura Promocji i Komunikacji Społecznej w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., gdzie odpowiada za PR, budowę marki, edukację ekologiczną.

Waldemar Szygenda

Prezes Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. z siedziba w Toniszewie, oraz członek Rady RIPOK


Sławomir Wnuk, Dyrektor ds. Techniczno-Technologicznych ZUO-Promnik

inż. budownictwa lądowego (Politechnika Świętokrzyska 1983)Od 1997 roku pracuje w na różnych stanowiskach zarządczych w sektorze ochrony środowiska:•w latach 1997 – 2007 w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, jako koordynator Projektów ISPA/PHARE/FS oraz Dyrektor Projektu FS •od 2007 roku w sektorze gospodarki odpadami zatrudniony w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku – Autor Koncepcji Techniczno-Technologicznej budowy ZUO-Promnik, do 2015 r. zarządzający z ramienia inwestora (PGO Sp. z o.o.) realizacją Zakładu jako Kierownik JRP , a od 2016 r., po zakończeniu realizacji i uruchomieniu ZUO-Promnik – Dyrektor ds. Techniczno-Technologicznych ZUO-Promnik bezpośrednio zarządzający eksploatacją Zakładu.


Krzysztof Kasperuk - Specjalista w zakresie szeroko pojętej komunikacji. Na co dzień bierze czynny udział w procesie rozwoju managerów i członków zespołów, nastawionym na podnoszenie efektywności komunikacji, jakości współpracy oraz wzrostu wyniku sprzedażowego.Ekspert komunikacji, sprzedaży, rozwoju i mówienia. Występowanie i rozwijanie ludzi to jego pasja. Miarą jego pracy jest jakość i wysokie rezultaty. Praktyk, który na szkoleniach odnosi się do wiedzy nabytej przez doświadczenie. Energetyczny mówca motywujący swoją postawą do osiągania celów. Entuzjasta i wizjoner, zawsze dostrzegający potencjał zarówno w ludziach jak i sytuacjach. Specjalizuje się w zagadnieniach strategii i zarządzania, motywacji, przywództwa, komunikacji społecznej i międzyludzkiej.Swoją wiedzą dzielił się między innymi na: Diamenty Sprzedaży, Przez Sprzedaż na szczyt, Trendy Sprzedaży, Think Big Bristol, Sales Management Meeting, Sales Team Level up i in.Współpracował między innymi z takimi markami jak: BMW, Porsche, Yasumi, Noble Bank, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puls Biznesu, Brian Tracy International, Semilac, Diageo, PMT Marketing System.

Cyprian Maciejewski, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Doświadczony strateg PR, wyspecjalizowany w zarządzaniu relacjami i komunikacji dla sektora gospodarki odpadami oraz energetyki, w tym dla instalacji oddziałujących na środowisko. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Rzecznik, doradca, szkoleniowiec oraz branżowy prelegent.

Panel dyskusyjny:

Co zmieni specustawa? Obawy i nadzieje dotyczące wprowadzenia nowego rozporządzenia


Główne zagadnienia:

-> wpływ obecnej sytuacji na spełnienie wymaganych poziomów recyklingu

-> zagrożenia związane z nielegalnym mieszaniem strumieni odpadów komunalnych z odpadami niebezpiecznymi spowodowanym brakiem kontroli wywożonych odpadów

-> koszty związane z kierowaniem strumienia odpadów na składowiska

-> problemy instalacji zajmujących się zagospodarowaniem frakcji biodegradawalnej - czy grozi im zatrzymanie procesu z powodu mieszania wszystkich frakcji odpadów komunalnych?

-> edukacja mieszkańców o konieczność zbiórki wszystkich frakcji odpadów jednym pojazdem

Małgorzata Masłowska-Bandosz, Dyrektor działu Edukacja ekologiczna w Abrys

Niepoprawna optymistka od 12 lat związana z firmą ABRYS. Nie myśli o pracy tylko wtedy, gdy właśnie pracuje. Dostrzega szczegóły, których nikt nie widzi, a które robią różnicę. Mimo że już nie uczy w szkole, to wciąż chętnie bywa nauczycielką. Edukuje nawet w czasie urlopu. Organizuje odpadowe warsztaty kreatywne dla uczniów w zaprzyjaźnionej szkole oraz przedszkolu. Aby się zrelaksować po pracy, popołudniami wycina, skleja, maluje i koloruje ze swoimi dziećmi albo zajmuje się ogrodem społecznym, który założyła na swoim osiedlu. Zawsze zabiegana – w przenośni i dosłownie – ale nigdy nie odbiega od tematu ekoedukacji.

Tomasz Szymkowiak, Dyrektor ds. wydawnictw w firmie Abrys

Weronika Rewers, członkini zespołu kryzysowego powołanego w celu opracowania procedur mających na celu zabezpieczenie pracowników w kontakcie z wirusem COVID-19


Na potrzeby zespołu przygotowała procedury dotyczące m.in. zabezpieczenia pracownika w środki ochrony indywidualnej, informacje dotyczące higieny pracy, instrukcje wykonywania pomiaru temperatury, ograniczenia ilości pracowników w firmie (praca zdalna, różne godziny rozpoczęcia pracy, rotacji pracowników w pomieszczeniach socjalnych) oraz procedurę samoobserwacji podczas podejrzenia o zakażenie i procedurę przyjmowania gości.Na co dzień pracuje w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. i współpracuje z Polską Grupą Zbrojeniową. Przez 11 lat pracowała w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Oddział w Gdańsku), jej specjalizacją były zagrożenia biologiczne.

Szkolenia z zakresu BDO


Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie on-line - 24 marca 2020

Przeszkoliliśmy ponad 1000 osób!

Patronat branżowy

Patronat medialny

Barbara Krawczyk


redakcja "Przegląd Komunalny"

tel. +48 539 549 453, e-mail.: b.krawczyk@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów

Zadzwoń

Dominik Szymański


redakcja "Energia i Recykling"

tel. +48 539 549 451, e-mail: d.szymanski@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Zadzwoń

Jaśmina Labus

tel. +48 784 036 987,
e-mail: j.labus@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów w Bydgoszczy:

Zadzwoń

Kontakt w sprawie webinarium

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807